sınav

100 Şınav Çekmenin Sırrı

Posted on Ocak 23, 2010. Filed under: 100 şınav, 6 haftada 100 şınav, altı haftada yüz şınav, durmadan 100 şınav çekme, kalça egzersizleri, spor, sınav, yüz şınav |


6 hafta sonunda yaptığınız şınav programı ile bir robota dönüşeceksiniz. Hiç yerden kalkmadan 100 şınav çekmek istiyorsanız bir göz atın!

Şınav çektiğiniz zaman göğsünüz, sırtınız, arka kolunuz,omuzlarınız ve sırtınız büyük ölçüde çalışır. Ama şınav çekmenizin en büyük faydası, bedenizin sert bir görünüme bürünmesine yardımcı olmasıdır. Sizin hiçbir zaman göremeyeceğiniz ama her zaman hissedebileceğiniz çok güçlü bir kabuk örer adeta vücudunuzun üzerine. İşte bu yüzden şınav çekmelisiniz ama gerçek bir programla.

3 zorluk seviyesine böldüğümüz 6 haftalık rejim programıyla kalkmadan 100 tane şına çekmeye hazır mısınız?

Spor hocalarından aldığımız bilgilere göre bu etkili programda yapmanız gereken haftada 3 gününüzü ayırmak. Her gün için 5 set. Bu 5 setin tekrar sayıları 2 ile 10 arası değişiyor ve setler arası 60 saniye dinlenmeniz yeterlidir.

6 haftalık program

1. Hafta

1. Gün

Her set arası 60 saniye dinlen

5 şınav 6 – 10 şınav 11 – 20 şınav

Adet Adet Adet

set 1 2 6 10
set 2 3 6 12
set 3 2 4 7
set 4 2 4 7
set 5 (en az 3) (en az 5) (en az 9)

2. Gün

Her set arası 90 saniye dinlen

5 şınav 6 – 10 şınav 11 – 20 şınav

Adet Adet Adet

set 1 3 6 10
set 2 4 8 12
set 3 2 6 8
set 4 3 6 8
set 5 (en az 4) (en az 7) (en az 12)

3. Gün

Her set arası 120 saniye dinlen

5 şınav 6 – 10 şınav 11 – 20 şınav

Adet Adet Adet

set 1 4 8 11
set 2 5 10 15
set 3 4 7 9
set 4 4 7 9
set 5 (en az 5) (en az 10) (en az 13)

2. Hafta

1. Gün

5 şınav 6 – 10 şınav 11 – 20 şınav

Adet Adet Adet

set 1 4 9 14
set 2 6 11 14
set 3 4 8 10
set 4 4 8 10
set 5 (en az 6) (en az 11) (en az 15)

2. Gün

Her set arası 90 saniye dinlen

5 şınav 6 – 10 şınav 11 – 20 şınav

Adet Adet Adet

set 1 5 10 14
set 2 6 12 16
set 3 4 9 12
set 4 4 9 12
set 5 (en az 7) (en az 13) (en az 17)

3. Gün

Her set arası 120 saniye dinlen

5 şınav 6 – 10 şınav 11 – 20 şınav

Adet Adet Adet

set 1 5 12 16
set 2 7 13 17
set 3 5 10 14
set 4 5 10 14
set 5 (en az 8) (en az 15) (en az 20)
3. Hafta

1. Gün

Her set arası 60 saniye dinlen

16 – 20 şınav 21 – 25 şınav 25 şınav

Adet Adet Adet

set 1 10 12 14
set 2 12 17 18
set 3 7 13 14
set 4 7 13 14
set 5 (en az 9) (en az 17) (en az 20)

2. Gün

Her set arası 90 saniye dinlen

16 – 20 şınav 21 – 25 şınav 25 şınav

Adet Adet Adet

set 1 10 14 20
set 2 12 19 25
set 3 8 14 15
set 4 8 14 15
set 5 (en az 12) (en az 19) (en az 25)

3. Gün

Her set arası 120 saniye dinlen

16 – 20 şınav 21 – 25 şınav 25 şınav

Adet Adet Adet

set 1 11 16 22
set 2 13 21 30
set 3 9 15 20
set 4 9 15 20
set 5 (en az 13) (en az 21) (en az 28)
4. Hafta

1. Gün

Her set arası 60 saniye dinlen

16 – 20 şınav 21 – 25 şınav 25 şınav

Adet Adet Adet

set 1 12 18 21
set 2 14 22 25
set 3 11 16 21
set 4 10 16 21
set 5 (en az 16) (en az 25) (en az 32)

2. Gün

Her set arası 90 saniye dinlen

16 – 20 şınav 21 – 25 şınav 25 şınav

Adet Adet Adet

set 1 14 20 25
set 2 16 25 29
set 3 12 20 25
set 4 12 20 25
set 5 (en az 18) (en az 28) (en az 36)

3. Gün

Her set arası 120 saniye dinlen

16 – 20 şınav 21 – 25 şınav 25 şınav

Adet Adet Adet

set 1 16 23 29
set 2 18 28 33
set 3 13 23 29
set 4 13 23 29
set 5 (en az 20) (en az 33) (en az 40)

5. Hafta

1. Gün

Her set arası 60 saniye dinlen

31 – 35 şınav 36 – 40 şınav 40 şınav

Adet Adet Adet

set 1 17 28 36
set 2 19 35 40
set 3 15 25 30
set 4 15 22 24
set 5 (en az 20) (en az 35) (en az 40)

2. Gün

Her set arası 900 saniye dinlen

31 – 35 şınav 36 – 40 şınav 40 şınav

Adet Adet Adet

set 1 10 18 19
set 2 10 18 19
set 3 13 20 22
set 4 13 20 22
set 5 10 14 18
set 6 10 14 18
set 7 9 16 22
set 8 (en az 25) (en az 40) (en az 45)

3. Gün

Her set arası 120 saniye dinlen

31 – 35 şınav 36 – 40 şınav 40 şınav

Adet Adet Adet

set 1 13 18 20
set 2 13 18 20
set 3 15 20 24
set 4 15 20 24
set 5 12 17 20
set 6 12 17 20
set 7 10 20 22
set 8 (en az 30) (en az 45) (en az 50)

6. Hafta

1. Gün

Her set arası 60 saniye dinlen

46 – 50 şınav 51 – 60 şınav 60 şınav

Adet Adet Adet

set 1 25 40 45
set 2 30 50 55
set 3 20 25 35
set 4 15 25 30
set 5 (en az 40) (en az 50) (en az 55)

2. Gün

Her set arası 90 saniye dinlen

46 – 50 şınav 51 – 60 şınav 60 şınav

Adet Adet Adet

set 1 14 20 22
set 2 14 20 22
set 3 15 23 30
set 4 15 23 30
set 5 14 20 24
set 6 14 20 24
set 7 10 18 18
set 8 10 18 18
set 9 (en az 44) (en az 53) (en az 58)

3. Gün

Her set arası 120 saniye dinlen

46 – 50 şınav 51 – 60 şınav 60 şınav

Adet Adet Adet

set 1 13 22 26
set 2 13 22 26
set 3 17 30 33
set 4 17 30 33
set 5 16 25 26
set 6 16 25 26
set 7 14 18 22
set 8 14 18 22
set 9 (en az 50) (en az 55) (en 60)

Reklamlar
Yazının Tamamını Oku | Make a Comment ( None so far )

Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü sınav ilanı

Posted on Ağustos 6, 2009. Filed under: iş ilanları, meslek, stajyer gelirler konrolörlüğü, sınav |

05-06 Eylül 2009 tarihlerinde Ankara’da Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Giriş Sınavı yapılacaktır. 28-29 Haziran 2008 veya 27–28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan ve KPSSP57 puan türünde seksen (80) KPSS puanı ve üzerinde almış olanlar en geç 19.08.2009 tarihine kadar başvurmalıdır.
8 Temmuz 2009 00:35

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

STAJYER GELİRLER KONTROLÖRLÜĞÜ

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 05-06 Eylül 2009 tarihlerinde Ankara’da Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Giriş Sınavı yapılacaktır.

A-SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI:

a) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya aynı konularda eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

b) ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27–28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP57” puan türünde seksen (80) KPSS puanı ve üzerinde almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak,

(Yukarıda belirtilen 2 KPSS Sınavı birlikte değerlendirilecek olup, 600’üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

d) Gelirler Kontrolörü olmak için gerekli karakter ve niteliklere sahip olmak (Bu husus Başkanlıkça Gelirler Kontrolörlerine yaptırılacak araştırma ve soruşturma ile saptanır),

e) 01.01.2009 tarihi itibariyle otuz (30) yaşını doldurmamış olmak,

f) Daha önce Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

g) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğu, tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporuyla tevsik olunmak,

h) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

ı) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer belge ve bilgileri Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığına vermiş bulunmak,

şartları aranır.

B-SINAV BAŞVURUSU:

Sınava girmek isteyenlerin, Giriş Sınavı Başvuru Belgesini eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgelerle birlikte en geç 19.08.2009 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar “Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı Dikmen Cad. Yeni Hizmet Binası Kat: 8 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya en geç son başvuru tarihinde Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığında olacak şekilde posta aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Giriş Sınavı Başvuru Belgesi yukarıda belirtilen Başkanlığımız adresi ile Gelirler Kontrolörleri Ankara Grup Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 15 Yenişehir/ANKARA, Gelirler Kontrolörleri İstanbul Grup Başkanlığı Büyükdere Cad. No: 189 4.Levent/İSTANBUL ve Gelirler Kontrolörleri İzmir Grup Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No: 65 Konak/İZMİR adreslerinden veya http://www.gelkont.gov.tr. web adresinden temin edilebilir.

C- SINAV GİRİŞ BELGESİ, SINAV ŞEKLİ VE YERİ :

Sınava girebilecek adaylara Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığınca, sınav zamanını ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav Giriş Belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilir. (Ayrıca, sınava girebilecek adaylar ile sınava girilecek yerleri gösterir listeler http://www.gelkont.gov.tr. web adresinden de duyurulacaktır.) Sınava girebilecek adaylar, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, ayrıca nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmez.

Aranan nitelikleri haiz adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulacaklardır.

Meslek giriş sınavının yazılı bölümü 05-06 Eylül 2009 tarihlerinde Ankara’da Sınav Giriş Belgesinde gösterilen yer ve zamanda aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılır.

a- EKONOMİ: Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, Milli Gelir, Para, Banka ve Kredi, İşletme Ekonomisi,

b- MALİYE: Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi, Bütçe,

c- HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler, Şirketler ve Kıymetli Evrak), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

d- MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi ve Teknikleri.

Yazılı sınavı kazananların sözlü sınavları Ankara’da çağrı belgesinde belirtilen adres ve zamanda yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

İlan olunur.

Yazının Tamamını Oku | Make a Comment ( None so far )